Onko työntekijällä ja virkamiehellä vastuu tekemisistään?

Työelämässä sattuu ja tapahtuu. Joskus työntekijä tai virkamies virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa vahinkoa työtä tehdessään. Tämänkaltaisesta vahingosta hän on velvollinen korvaamaan määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi. Kohtuusarvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. vahingon suuruuteen, teon laatuun, vahingon aiheuttajan asemaan, vahinkoa kärsineen tarpeeseen sekä muihin olosuhteisiin. Mikäli työntekijän tai virkamiehen syyksi jää vain lievä tuottamus, ei hänen tarvitse suorittaa vahingonkorvausta lainkaan. Lievällä tuottamuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä on toiminut vähän huolimattomasti, eikä hän ole voinut pitää varmana vahingon aiheutumista.

Mikäli työntekijä tai virkamies aiheuttaa vahingon tahallisesti, on hänen suoritettava täysi korvaus. Laissa on kuitenkin annettu mahdollisuus kohtuusharkintaan myös tältä osin. Erityisistä syistä voidaan harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta. Käytännössä työnantaja suorittaa usein vahingonkorvauksen vahinkoa kärsineelle ja vaatii sitten omalta työntekijältään korvausta jälkikäteisesti ns. regressikanteella. Työnantajan vaatimuksen menestyminen oikeudessa vaatii tietysti sen, että työntekijä tai virkamies on tahallaan aiheuttanut vahingon.

Nopeaa apua lakiasioihin.