Soveltuuko vahingonkorvauslaki?

Vahingon korvaamiseen sopimussuhteen ulkopuolella sovelletaan Suomessa vahingonkorvauslakia. Se on vahingonkorvausoikeudellinen yleislaki, jota sovelletaan, ellei muualla laissa ole toisin säädetty. Vahingonkorvauslain säännökset muodostavat ilman sopimusta tapahtuneiden vahinkojen perusteella suoritettavia korvauksia koskevan perusnormiston. Varsinkin henkilövahinkojen osalta yleistä vahingonkorvauslainsäädäntöä on viime aikoina muutettu vahingonkärsijälle edulliseen suuntaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.