Miten ulkomailta saatua yritystuloa verotetaan Suomessa?

Mikäli yrityksen ulkomailta saatua tuloa verotetaan sekä saajan kotivaltiossa että tulon lähdevaltiossa, kohdentuu tuohon tuloon kaksinkertainen verotus. Kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi sovelletaan useimmiten eri valtioiden välillä tehtyjä verosopimuksia. Laissa kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi säännellään tarkemmin vieraasta valtiosta saadusta tulosta ja siellä olevasta varallisuudesta. Samaa lakia sovelletaan myös silloin, kun tulon ja varallisuuden kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta on määrätty kansäinvälisin verosopimuksin, ellei sopimuksissa ole toisin määrätty.

Poistaakseen kaksinkertaisen verotuksen Suomi on solmimissaan verosopimuksissa sitoutunut soveltamaan ns. vapautusmenetelmää, jolloin se vapauttaa ulkomaisen tulon verosta. Tällöin ulkomailta saatu tulo verotetaan ainoastaan lähdevaltiossaan. Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämiseksi solmitussa sopimuksessa määritellään kiinteän toimipaikan käsite. Sen mukaan sopimusta sovellettaessa kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan kiinteää liikepaikkaa, josta yritystä kokonaan tai osaksi johdetaan. Erityisesti termi kiinteä toimipaikka käsittää yrityksen johtopaikan, sivuliikkeen toimiston, tehtaan, työpajan ja kaivoksen tai muun louhintapaikan.

Yrityksen ulkoimailla harjoitetusta liiketoiminnasta aiheutuneen tuloksen verotuksessa kiinteän toimipaikan olemassaololla toimintavaltiossa on ratkaiseva merkitys. Jos kiinteää toimipaikkaa ei muodostu siihen valtioon, jossa tuotteet on myyty, niin tulo tulee kokonaan verotettavaksi yrityksen kotivaltiossa.

Nopeaa apua lakiasioihin.