Neuvontavelvollisuus merkitsee viranomaisen velvollisuutta antaa toimivaltansa rajoissa asiakkaan tarpeiden vaatimaa hallintoasian hoitoon liittyvää neuvontaa. Oikeus saada neuvoja viranomaisen hoidossa olevaan asiaan on siis kansalaiselle kuuluva oikeus. Neuvontavelvollisuus voi tapauksesta riippuen sisältää velvollisuuden vastata asiaansa koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Oikeus saada neuvoja ei luonnollisesti koske kysymyksiä, joihin vastaaminen on mahdotona ennen asian käsittelyä. Oikeuskäytännön mukaan arviota käsittelyajasta voidaan kuitenkin edellyttää.

Neuvonta voi käsittää ohjeita ja opastusta asian vireillepanosta, käsittelystä, päätöksentekoprosessista ja valitusteistä. Se siis kattaa koko päätöksentekoprosessin elinkaaren. Viranomaisen neuvonta on maksutonta.

Neuvontavelvollisuus ei siirrä kansalaisen oikeuksia viranomaiselle

Viranomaisen velvollisuus ohjeistukseen ja opastukseen ei pidä sisällään esimerkiksi yksityiskohtaisia ohjeita asiakirjan laatimiseen tai asiakirjojen laatimista. Viranomaisen tehtäviin ei kuulu kansalaisen tehtävät. Asiakirjojen laatimisen saat tarvittaessa apua lakimiehiltä tai käyttämällä valmiita asiakirjapohjia.

Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, on sen opastettava kansalaista toimivaltaiseen viranomaiseen.


Lue lisää selvittämisvelvollisuudesta hallintoasiassa.

Lähde §: hallintolaki


Suomen Juristit Oy
14.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.