Vapauttaako ”siinä kunnossa kuin se on” –ehto vuokranantajan vastuusta? 

Vuokralaisella on oikeus vaatia huoneiston kunnon puuttellisuuden korjaamista, jos hän vuokrasopimuksen tehdessään ei tiennyt huoneistossa olevasta puutteellisuudesta eikä olisi tavallista huolellisuutta käyttäen voinut havaita tai odottaa sitä. Huoneiston iästä, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnosta ja muista paikallisista oloista riippuu, olisiko vuokralaisen tullut odottaa puutteellisuutta olevan, vaikka ei sitä ollutkaan havainnut sopimusta tehtäessä.

Vuokranantaja on vastuussa odottamattomista huoneiston kunnon puutteellisuuksista, vaikka olisikin sovittu, että huoneisto vuokrataan siinä kunnossa kuin se on sopimusta tehtäessä. Ellei vuokranantaja korjaa odottamatonta puutteellisuutta, on vuokralaisella oikeus purkaa vuokrasopimus tai korjauttaa puute vuokranantajan laskuun.

Nopeaa apua lakiasioihin.