Olenko sidottu määräaikaiseen vuokrasopimukseen?

Ennalta sovituksi, määrätyksi ajaksi tehty vuokrasopimus on määräaikainen vuokrasopimus. Määräaikaisen vuokrasopimuksen tunnusmerkkinä voidaan pitää sitä, että sopimuksen alkamis- ja päättymispäivät ovat ennakolta tarkasti sovittuja. Vuokralaisen irtisanomissuojaa määräaikaisilla vuokrasopimuksilla on kuitenkin mahdotonta kiertää, koska lain mukaan toistuvat, peräkkäiset määräaikaiset vuokrasopimuksen katsotaan helposti toistaiseksi voimassaoleviksi vuokrasopimuksiksi.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä määräaikaisen vuokrasopimuksen molempia osapuolia sitovaan vaikutukseen. Tällainen vuokrasopimus sitoo sopimusosapuolia koko sopimuskauden ajan. Toisaalta laki tuntee muutamia poikkeuksia, jotka antavat mahdollisuuden irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen. Kohtuus perusteella tuomioistuin voi myös oikeuttaa osapuolen irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen. Pääsääntöisesti määräaikaisen vuokrasopimuksen osapuoli on kuitenkin velvollinen maksamaan vuokraa, vaikkei hän huoneistossa asuisikaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.