Milloin minun on muutettava, kun vuokrasuhde päättyy? Voinko siirtää muuttopäivää?

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asuinhuoneistoa vuokranantajan käytettäväksi. Koko huoneisto on luovutettava vuokranantajan hallintaan seuraavana päivänä. Jos vuokrasuhde on määräaikainen, ei muuttopäivää voida siirtää ilman vuokranantajan suostumusta.

Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasuhteessa tuomioistuin voi vuokralaisen vaatimuksesta siirtää muuttopäivää jopa yhdellä vuodella, jos vuokralaiselle aiheutuu huomattavia vaikeuksia saada toinen asunto muuttopäivään mennessä. Muuttopäivän siirtäminen voidaan rajoittaa koskemaan vain osaa huoneistoa esim. siten, vuokralaisen kalusteet jäävät rasittamaan osaa asunnosta. Muuttopäivän siirtoa on vaadittava tuomioistuimessa viimeistään kuukautta ennen muuttopäivää.

Muuttopäivän siirrosta ei saa aiheutua vuokranantajalle tai muulle huomattavaa haittaa tai vahinkoa. Muuttopäivää ei voida siirtää, jos vuokranantajalla olisi oikeus purkaa vuokrasopimus tai jos vuokralainen on itse irtisanonut tai purkanut vuokrasopimuksen päättymään. Jos muuttopäivää on siirretty, vuokrasuhde jatkuu entisin ehdoin ja vuokranmaksuvelvollisuuksin siirrettyyn muuttopäivään saakka.

Nopeaa apua lakiasioihin.