Onko suullinen vuokrasopimus pätevä?

Vuokrasopimus ja sen muutos tulisi lain mukaan tehdä kirjallisesti. Jos sopimus ei ole kirjallinen, sen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Vapaa-ajan asunto voidaan vuokrata suullisesti myös määräajaksi.

Asuinhuoneiston vuokrasopimus sitoo osapuolia riippumatta siitä, onko se kirjallinen vai suullinen. Suullisen vuokrasopimuksen ehtoja voi vain olla vaikea näyttää toteen. Siksi vuokralainen voikin suullisen vuokrasopimuksen voimassa ollessa vedota laissa omaksuttuihin ratkaisuihin, joita vuokrasuhteessa on noudatettava, ellei muuta ole sovittu.

Nopeaa apua lakiasioihin.