Onko työsuhdeasunto sinun asumismuotosi?

Työsuhdeasunto on asuinhuoneisto, joka on annettu vuokralle työ- tai virkasuhteen perusteella ja johon työnantajalla on määräämisvalta vuokranantajana tai esim. yhteisön jäsenyyden tai osuuden perusteella. Vuokrasuhteen jatkamisoikeutta ei ole sellaisella työsuhdeasunnon jälleenvuokralaisella, joka ei ole työ- tai virkasuhteessa huoneiston määräämisvallan omaavaan työnantajaan.

Työsuhdeasunnon haltija ei saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää vuokraoikeuttaan eikä muulla tavoin luovuttaa vuokrahuoneistoa toisen käytettäväksi. Työsuhdeasuntoa saa kuitenkin ilman vuokranantajan lupaa käyttää yhteisenä asuntona puolison, lasten sekä lähisukulaisten kanssa, jollei siitä aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.