Kuinka kauan vuokranantaja voi pihdata asettamani vakuuden palauttamista?

Vuokrasopimuksessasi on ehkä sovittu, milloin vakuus palautetaan. Yleensä on tapana palauttaa vakuus, kun asunto on luovutettu siivottuna ja sovitussa tai edellytetyssä kunnossa. Vuokranantajalla ei ole oikeutta viivytellä vakuuden palauttamisessa, jos olet omat sopimusvelvoitteesi moitteettomasti hoitanut. Lähtökohta on se, että kun vuokrasopimus on kaikkien muiden sopimusvelvoitteiden osalta lakannut olemasta voimassa, on vakuus palautettava.

Jos vakuutta ei palauteta viipymättä vuokrasuhteen päätyttyä, on sinulla oikeus vaatia palautettavalle summalle laillista viivästyskorkoa. Vakuuden hyväksisaajalla ei ole oikeutta käyttää vakuutta muiden kun sopimusvelvoitteiden rikkomisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. Tyypillinen sopimusvelvoitteen laiminlyönti vuokralaisen puolelta on vuokran jättäminen maksamatta tai asunnon tavanomaisen hoidon laiminlyönnistä aiheutunut asunnon kunnon heikkeneminen. Asuntoa on suoranaisesti jopa turmeltu tai paikkoja muuten rikottu.

Jos sopimusvelvoitteen rikkomisesta aiheutuneen vahingon peruste tai määrä on riidanalainen, voi vakuutta pidättää siltä osin, kuin ilmeisesti tarvitaan aiheutuneen vahingon korvaamiseen. Vakuutta ei ole tarkoitettu vuokrasuhteesta johtuvista riidoista aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen, joten oikeudenkäyntikuluihin varautumiseksi vakuutta ei saa osaksikaan pidättää.

Nopeaa apua lakiasioihin.