Kuka tekee vuokrahuoneiston korjaus- ja muutostyöt? Pitääkö minun sietää haittaa?

Ilman vuokranantajan lupaa vuokralainen ei saa tehdä huoneistossa korjaus- tai muutostöitä. Puutteellisuuden korjaamiseen vuokranantajan laskuun vuokralainen voi ryhtyä, ellei vuokranantaja itse korjaa tai korjauta puutteellisuutta. Silloin jos huoneistoa kohtaa välitön vahinko, vuokralaisella on oikeus ja jopa velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi.

Vuokranantaja saa suorittaa välittömästi sellaisen korjaustyön, joka ei vahingon uhatessa siedä viivytystä. Myös toimenpide tai korjaus, joka ei aiheuta vuokralaiselle olennaista haittaa tai häiriötä, saadaan suorittaa edellyttäen, että vuokranantaja ilmoittaa siitä vuokralaiselle vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista. Vuokralaisella ei tällöin ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta.

Muista korjaus- tai muutostöistä vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle vähintään kuusi kuukautta ennen työn aloittamista. Vuokralaisella on oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta irtisanoa sopimus päättymään töiden alkamisajankohtana. Irtisanomisen jälkeen ei työtä saa suorittaa ilman vuokralaisen suostumusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.