Joudunko muuttamaan, jos vuokrahuoneistoni omistaja vaihtuu?

Vuokrahuoneiston omistajanvaihdos ei itsessään lakkauta olemassa olevaa vuokrasuhdetta. Vuokralaisen asema on melko lailla turvattu. Vuokrasopimus sitoo uutta omistajaa, jos vuokralainen on ennen luovutusta ottanut huoneiston hallintaansa, luovutussopimukseen on otettu määräys vuokrasopimuksen pysyvyydestä tai jos vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys.

Kun vuokrasopimus sitoo uutta omistajaa, tarkoittaa se samalla sitä, että vuokralaisella on vähintään kolmen kuukauden irtisanomisaika aikaa katsella uutta asuntoa. Uusi omistaja voi olla itse muuttamassa huoneistoon ja haluaa ehkä siksi irtisanoa vuokrasopimuksen. Jos vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden, on irtisanomisaika kuusi kuukautta.

Jos vuokrasopimus ei edellä selostetuin tavoin sido uutta omistajaa, se pysyy kuitenkin voimassa, jollei uusi omistaja pura vuokrasopimusta kuukauden kuluessa saannostaan tai siitä, kun sai tiedon vuokrasopimuksen voimassaolosta luovutuksen jälkeen. Omistajanvaihdostilanteisiin rinnastetaan myös muun sellaisen oikeuden luovutus, jonka perusteella vuokranantajalla on ollut oikeus antaa huoneisto vuokralle.

Jos vuokrahuoneisto on asunto-osakeyhtiölain mukaisesti otettu yhtiön hallintaan, lakkaa siksi ajaksi myös vuokralaisen oikeus pitää huoneistoa hallinnassaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.