Miten toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanominen vuokranantajan toimesta on mahdollista?

Laki takaa vuokralaiselle tietynasteisen irtisanomissuojan toistaiseksi voimassa olevissa vuokrasuhteissa. Vuokranantajan suorittama asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen vaatii hyväksyttävän syyn. Jos vuokranantaja ilman hyväksyttävää syytä irtisanoo vuokrasopimuksen, tuomioistuin voi vuokralaisen vaatimuksesta julistaa irtisanomisen tehottomaksi.

Tehottomaksi on julistettava irtisanominen, joka perustuu vuokran tarkistamiseen ja pyydetty vuokra tai vuokran määräytymistä koskeva ehto olisi kohtuuton. Myös irtisanominen, joka vuokralaisen olosuhteet huomioiden on muuten kohtuuton, voidaan tuomioistuimessa julistaa tehottomaksi.

Jos et hyväksy vuokranantajan ilmoittamaa irtisanomisperustetta, sinun on saatettava asia tuomioistuimen tutkittavaksi vuokrasuhteen kestäessä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa irtisanomisen tiedoksisaannista. Oikeudenkäynnin aikana vuokrasuhde jatkuu entisin ehdoin.

Nopeaa apua lakiasioihin.