Vuokranantaja: Vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus

Vuokranantajalla on ilmoitusvelvollisuus vuokralaiselle, millä perusteella hän on oikeutettu huoneistoa vuokraamaan. Yleensä vuokranantaja on huoneiston omistaja. Jos joku asia rajoittaa vuokranantajan oikeutta antaa huoneisto vuokralle, on tästä vuokralaiselle kerrottava.

Jos vuokranantajan oikeus hallita huoneistoa päättyy, on vuokranantaja velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan asiasta vuokralaiselle. Jos vuokranantaja laiminlyö ilmoituksen antamisen, vuokralaisella on oikeus saada kohtuullinen korvaus muuttokustannuksistaan ja laiminlyönnin aiheuttamasta muusta vahingosta. Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos vuokranantaja voi näyttää, että vuokralainen muutoin on ollut tietoinen vuokranantajan hallintaoikeuden päättymisestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.