Saako vuokranantaja yksipuolisesti korottaa vuokraasi?

Vuokrasopimukseen voidaan ottaa vuokran tarkistamista koskeva ehto. Yleistä on vuokran sitominen elinkustannusindeksiin. Indeksiehtoa käytettäessä on otettava huomioon, mitä indeksiehdon käytön rajoittamista koskevassa laissa säädetään. Älä anna huijata itseäsi. Jos vuokrankorotus tuntuu epäilyttävältä, anna lakimiehesi tarkistaa korotuksen lainmukaisuus ja kohtuus.

Vuokranantajalla voi vuokrasuhteen aikana olla vuokrasopimukseen perustuva yksipuolinen oikeus määrätä vuokran korotuksen ajankohta tai määrä. Kyseisen kaltainen sopimusehto on mitätön, jos ei samalla ole sovittu myös perusteesta, jonka mukaan vuokraa sopimussuhteen aikana saadaan korottaa. Ennen korotetun vuokran voimaantuloa vuokranantajan tulee kirjallisesti ilmoittaa vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantuloajankohta. Jos ilmoitusta ei ole tullut, et ole velvollinen maksamaan korotettua vuokraa.

Nopeaa apua lakiasioihin.