Vuokran maksuajasta voidaan vapaasti sopia. Jos rahana maksettavan vuokran maksuajankohdasta ei ole sovittu, on vuokra maksettava toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien. Yleensä vuokranmaksukausi on kalenterikuukausi. Vuokrasopimuksessa on voitu sopia myös muun pituisesta vuokranmaksukaudesta. Muuna kuin rahana suoritettavan vuokran maksamisesta on erikseen sovittava.

Rahana maksettava vuokra voidaan suorittaa posti- tai pankkisiirtona tai postiosoituksena. Myös muunlaisesta maksutavasta on voitu sopia. Vuokralaisella on kuitenkin aina oikeus käyttää tilillemaksua tai postiosoitusta. Muu sopimusehto on mitätön. Suorituksen katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jona tilisiirto on tehty, vaikka rahat eivät heti vuokranantajan tilillä näkyisikään. Jos vuokra maksetaan muulla tavoin kuin posti- tai pankkisiirrolla taikka postiosoituksena, on vuokranantajan annettava vuokralaiselle kuitti vuokran maksamisesta.

Vuokranantajalla on oikeus periä vuokra myös hallintaoikeuden kestoajalta ja sen jälkeiseltä ajalta, jos vuokralainen edelleen käyttää huoneistoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.