Kuinka pitkä on vuokrasopimuksen irtisanomisaika?

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen on tehty. Näin ollen esimerkiksi 1.1. ja 31.1. tehdyissä irtisanomisissa molemmissa irtisanomisaika alkaa 31.1. lukien. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos vuokrasopimus ei ole kestänyt yhtäjaksoisesti yhtä vuotta kauempaa. Mikäli vuokrasopimus on kestänyt kauemmin kuin vuoden, on irtisanomisaika kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.