Vuokranantaja saa purkaa vuokrasopimuksen ilman irtisanomisaikaa välittömästi päättymään, jos vuokralainen esim. laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa. Muita lain tuntemia purkamiseen oikeuttavia perusteita ovat mm. vuokraoikeuden siirto tai huoneiston muu luovutus toisen käytettäväksi vastoin huoneenvuokralain säännöksiä sekä huoneiston käyttö muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty.

Huoneiston huono hoito ja häiritsevän elämän vietto samoin kuin terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi säädettyjen määräysten rikkominen voivat myös oikeuttaa vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen. Edellytyksenä purkamisoikeuden käyttämiselle on se, että purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä on vuokranantajalle vähäistä suurempi merkitys. Jos merkitys on vain vähäinen, ei vuokrasopimuksen purkamiseen saa ryhtyä. Esim. yhden kuukauden vuokran laiminlyönti ei yleensä vielä oikeuta vuokranantajaa purkamaan vuokrasopimusta.

Purkamisperusteeseen on vuokranantajan kohtuullisessa ajassa vedottava. Purkamisoikeus on kuitenkin olemassa ainakin niin kauan kuin vuokralaisen moitittava menettely jatkuu.

Nopeaa apua lakiasioihin.