Purettiinko vuokrasopimuksesi tai puritko sen itse?

Jos vuokrasuhteesi on päättynyt vuokrasopimuksen purkamisen vuoksi, voit olla velvollinen tai oikeutettu vahingonkorvaukseen. Vuokranantajalla on oikeus vaatia korvaus vahingostaan, joka hänelle aiheutuu vuokrasopimuksen purkamisesta vuokranmaksun laiminlyönnin vuoksi. Myös sinulla on eräissä tapauksissa oikeus vahingonkorvaukseen.

Ota yhteys lakimieheesi, jos olet ollut pakotettu purkamaan vuokrasopimuksesi asunnon terveydelle vaarallisuuden tai sen haltuunoton viivästymisen vuoksi. Voit olla oikeutettu korvaukseen myös silloin, jos asunto ei ollut siinä kunnossa kuin oli sovittu tai edellytetty, ja siksi päätit purkaa vuokrasopimuksen.

Jos vuokrasopimuksessasi on purkamisen varalle asetettu joitakin ehtoja, ole niiden kanssa tarkkana. Mitättömiä ovat esim. ehdot, joiden mukaan vuokralaisen tulisi vuokrasopimuksen purkamisen jälkeen maksaa vuokraa vuokrasuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta. Vuokrasopimuksen purkuperusteita ei myöskään voida vuokrasopimuksella vuokralaista sitovasti lisätä.

Nopeaa apua lakiasioihin.