Miten vuokrasuhteesta johtuvat ilmoitukset tulee tehdä?

Ilmoitukset vuokrasuhteen siirrosta ynnä muut asuinhuoneiston vuokraa koskevat ilmoitukset ja kehotukset vastapuolelle saadaan lähettää postitse kirjatussa kirjeessä vastaanottajan tavallisesti käyttämällä osoitteella. Lähettäjä saa vedota ilmoitukseen, jos ilmoitus on asianmukaisesti lähetetty.

Vuokrasopimuksen irtisanomiset ja purkamiset tulee tehdä vastapuolelle todistettavasti annetulla kirjallisella ilmoituksella. Käytännössä vuokranantaja ei nipota ilmoituksen todisteellisuuden kanssa eli ei kiistä irtisanomisilmoituksen saamista. Irtisanominen usein tehdään suullisestikin esim. puhelimessa. Mutta jos oman edun haluaa varmistaa, kannattaa todisteellinen ilmoitus tehdä. Kaksi todistajaa näkemässä kirjallisen ilmoituksen antamista taikka vastapuolelta otettu kuittaus ilmoituksen vastaanottotodistukseen täyttää todisteellisuuden vaatimuksen. Todistettavasta ilmoituksesta käy myös ilmoituksen antaminen haasteen tiedoksiantomenettelyssä.

Nopeaa apua lakiasioihin.