Voinko korvauksen vaatiminen onnistua, jos vuokrasuhteeni päättyy omistajanvaihdostilanteessa?

Jos vuokrasuhde ennenaikaisesti päättyy siitä syystä, että vuokranantaja myy vuokrahuoneiston toiselle tai huoneisto muuten siirtyy toiselle, jota vuokrasopimus ei sido, on sinulla oikeus saada vuokrasuhteen päättymisestä aiheutuneesta vahingosta korvaus vuokranantajalta. Korvausta voit vaatia vuokranantajaltasi, joka vuokrasuhteen päättymisperusteen syntyessä oli sinuun nähden vastuussa vuokrasuhteen pysyvyydestä. Oikeutta vahingonkorvaukseen ei kuitenkaan ole, jos tiesit päättymisperusteen olemassa olosta vuokrasopimusta tai sen muutosta tehtäessä.

Vahingonkorvaus sisältää todellisen kärsityn vahingon vuokrasuhteen päättymisen johdosta. Esim. uuden asunnon etsimiskustannukset ja muuttokustannukset. Jos vuokranantajan vaihtumisen vuoksi vain osa huoneistosta on joutunut pois hallinnastasi, on sinulla oikeus saada vahingonkorvauksen lisäksi vuokra kohtuullisesti alennetuksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.