Vuokran korotuksen perusteet?

Käyttökelpoinen tapa sitoa vuokrataso tulevaan hintakehitykseen on sopia indeksiehdosta. Silloinhan ei ole kyse alun perin solmitun sopimuksen yksipuolisesta muuttamisesta vaan paremminkin sopimuksen mukaisten muutosten toteuttamisesta.

Lain mukaan asuinhuoneiston vuokrasopimuksessa oleva ehto, joka antaa vuokranantajalle oikeuden yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksen ajankohdan tai määrän, on mitätön, ellei samalla ole sovittu korotuksen perusteista.

Käytännössä vuokranantaja voi irtisanoa sopimuksen vuokran tarkistamiseksi. Tällöin vuokralainen voi joko hyväksyä tai olla hyväksymättä uuden sopimuksen korkeammalla vuokralla. Lain mukaan kuitenkin toistaiseksi voimassa olevan vuokrasuhteen irtisanominen on tehoton, jos sen perusteena on vuokran tarkistaminen ja uutta ehtoa on pidettävä kohtuuttomana. Tällainen menettely ei siis ole sallittua, jos vuokra on korotuksen jälkeen kohtuuttoman suuri.

Nopeaa apua lakiasioihin.