Vuokralainen ei tarvitse erityisiä perusteita irtisanoessaan vuokrasuhteen. Vanhan lain (ennen 1995) aikana vuokranantaja pystyi irtisanomaan vuokrasopimuksen ainoastaan laissa mainituilla perusteilla. Nykyisin erityisiä irtisanomisperusteita ei ole laissa mainittu vaan vuokralaisen irtisanomissuoja on säännelty välillisin muotomääräyksin.

Tämä tarkoittaa sitä, että vuokranantaja on velvollinen korvaamaan vuokralaiselle mm. aiheutuneet muuttokustannukset ja uuden huoneiston hankkimisesta aiheutuneet kulut, mikäli vuokranantajan tekemää irtisanomista ei voida pitää hyvän tavan mukaisena. Lisäksi vuokranantajan tekemä irtisanominen voidaan vuokralaisen vaatimuksesta käräjäoikeudessa todeta tehottomaksi, jos irtisanomisella pyritään korottamaan maksettava vuokra kohtuuttomalle tasolle tai jos ilman hyväksyttävää syytä tehty irtisanominen muutoin vuokralaisen olosuhteen huomioon ottaen on kohtuuton.

Nopeaa apua lakiasioihin.