Muinaismuistot ovat kulttuuriympäristön osia, joihin liittyy jokin historiallinen tapahtuma. Muinaismuistot ovat suoraan lain nojalla suojeltuja. Näin nekin kohteet, joita ei ole vielä löydetty, on jo valmiiksi suojan piirissä. Muinaismuistot jaetaan kiinteisiin muinaisjäännöksiin, laivalöytöihin ja irtaimiin muinaisesineisiin. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat muinaisista ajoista kertovat rakennelmat kuten maakummut, haudat ja palvontapaikat. Irtaimia muinaisesineitä ovat mm. rahat, aseet, työkalut ja astiat, jotka on vähintään 100 vuotta vanhoja ja joiden omistajaa ei tiedetä.

Löytynyt irtain muinaisesine on vietävä välittömästi museovirastolle, jolla on oikeus lunastaa se itselleen kohtuullista korvausta vastaan. Jos museovirasto ei lunasta esinettä, saa löytäjä pitää sen. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ja yli sata vuotta vanhoja laivahylkyjä koskee kajoamiskielto. Kohteen kaivaminen, peittäminen, vahingoittaminen ja kohteeseen kajoaminen on kielletty. Eräin edellytyksin voi toimivaltainen viranomainen museoviraston suostumuksella antaa kajoamiseen luvan, jonka ehtona voi olla, että alue ensin tutkitaan ja luvan saaja osallistuu kustannuksiin. Jos suojelu aiheuttaa omistajalle menetyksiä, voi hän hakea menetyksistä korvausta valtiolta. Kohde voidaan myös lunastaa valtiolle.


Lue lisää rakennusten suojelusta

Lähde §: muinaismuistolaki

Suomen Juristit Oy
5.2.2015
(Päivitetty 30.07.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.