Kuuluuko kiinteistöllesi osuus yhteisalueesta?

Yhteisellä alueella tarkoitetaan useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvaa aluetta. Yhteisalueen muodostaminen edellyttää yhdistettävien kiinteistöjen omistajien sopimusta ja yhteisalueen tarpeellisuutta. Kiinteistöjen yhteisalue voi olla myös vesialue. Asemakaava-alueella yhteisaluetta ei saa muodostaa.

Yhteisalueen osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat ja he yhdessä muodostavat osakaskunnan. Yhteisillä vesialueilla osakaskunta toimii myös kalastuslain mukaisena kalastuskuntana. Osakaskunta huolehtii yhteisen alueen hallinnosta ja hoidon järjestämisestä. Osakaskunnan kokous on yhteisen alueen ylin päättävä elin. Osakaskunnan kokouksissa osakkailla on osuuttaan vastaava äänioikeus.

Osakaskunta voi hyväksyä toimintaansa varten yhteiset säännöt, mutta ne eivät kuitenkaan ole pakollisia. Osakaskunta voi alueen hoitoon liittyvien kustannusten kattamiseksi periä osakkailta maksua. Osakkaalla on oikeus käyttää yhteistä aluetta hyväkseen. Käyttö ei kuitenkaan saa olla osakaskunnan laatimien sääntöjen vastaista eikä estää muiden osakkaiden oikeutta alueen käyttöön.

Nopeaa apua lakiasioihin.