Kannattaako yhteismetsä?

Yhteismetsä on kiinteistöjen yhteinen alue, jota käytetään kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Yhteismetsän osakkaita ovat ne, jotka omistavat osuuden yhteismetsästä. Yhdistämällä voimansa osakkaat voivat suorittaa metsätaloudelliset toimenpiteet tarkoituksenmukaisemmin ja edullisemmin ja hakkuutuotot jakautuvat tasaisemmin. Yhteismetsän tuotto kuuluu sen osakkaille.

Yhteismetsiin sovelletaan yhteisaluelain sijasta yhteismetsälakia. Yhteismetsän muodostamisesta säädetään kiinteistönmuodostamislaissa. Yhteismetsän muodostamisesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion varoista.

Yhteismetsän käyttöä varten osakkaiden tulee tehdä metsäsuunnitelma. Kestävän metsätalouden vaatimukset on otettava huomioon suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman hyväksyy osakaskunta ja se on toimitettava metsäkeskukselle.

Nopeaa apua lakiasioihin.