Mitä merkitystä on yhteistyöllä ja kumppanuudella liike-elämässä?

Yhteistyö liike-elämässä edellyttää luottamukseen perustuvien strategisten yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuussuhteiden rakentamista. Oikeanlaisten kumppanuussuhteiden merkitys on esimerkiksi sähköisen kaupan yrityksille jatkuvan olemassaolon perusedellytys. Ilman luotettavien ja riittävän vahvojen toimijoiden tukea liiketoiminnan kasvattaminen on sekä hidasta että tuskallista.

Tietopääoma, lisäarvo ja luottamus ovat kumppanuuden perusrakennusaineita. Näillä kaikilla on välitön vuorovaikutussuhde toisiinsa. Kumppanuudella tarkoitetaan yhteyttä, jonka avulla osapuolten tietopääomaa jaetaan heidän välillään. Se luo myös lisäarvoa kaikille kumppaneille mahdollisuuksien ja riskien kentässä. Osapuolten välisen kumppanuussuhteen luottamus ratkaisee yhteistyöllä aikaansaatujen saavutusten tason. Mitä enemmän luottamusta edellytetään, sitä suuremmiksi kumppanuuden tuottomahdollisuudet ja riskit kohoavat. Kyky luoda onnistuneita kumppanuussuhteita riippuu siten kyvystä hallita edellä mainittuja rakennusaineita.

Nopeaa apua lakiasioihin.