Mitä hyötyä on liiketoiminnan riskianalyysistä?

Riskianalyysi on riskienhallinnan se osa, joka helpottaa riskien tunnistamisessa ja vahinkotapahtumien ennakoinnissa. Sen avulla selvitetään riskin kohteet, luonteet ja niiden realisoitumisen todennäköisyydet seurauksineen. Riskianalyysi voidaan ymmärtää joko suppeassa tai laajassa merkityksessä. Suppean määritelmän mukaan riskianalyysi on tekninen tapa, jonka avulla jonkin järjestelmän tai järjestelyn käyttäjälleen aiheuttamat riskit tunnistetaan ja analysoidaan. Analyysia apuna käyttäen käydään sitten läpi eri riskikohteet logiikan sääntöjä noudattaen. Laajassa mielessä riskianalyysillä tarkoitetaan tilannetta, joka sisältää riskin määrittämiseen, arviointiin, kokemiseen ja niiden hallintaan liittyvät seikat kokonaisuudessaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.