Miten yrityksen markkinointi ja mainonta tulisi toteuttaa?

Suomen lainsäädännössä markkinointia säännellään sekä kuluttajansuojalaissa että laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Ensin mainittua sovelletaan nimensä mukaisesti ainoastaan kuluttajiin kohdistuvaan kulutushyödykkeiden markkinointiin. Jälkimmäistä taas elinkeinonharjoittajien välisiin markkinointia koskeviin suhteisiin.

Kuluttajansuojalain markkinointia koskevilla säännöksillä yritetään ehkäistä kuluttajiin kohdistuvaa epäasiallista markkinointia. Se velvoittaa myös elinkeinonharjoittajaa antamaan omassa markkinoinnissaan kuluttajalle riittävästi heidän kannalta olennaisia oikeita tietoja. Tärkein markkinoinnin laatua ja sisältöä koskeva säännös on kuluttajansuojalain yleislauseke, joka kieltää elinkeinonharjoittajaa käyttämästä markkinoinnissaan hyvän tavan vastaista tai muuten kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä. Yleislauseketta on mahdollista soveltaa kaikenlaiseen markkinointiin.

Elinkeinonharjoittaja voi puuttua toisen elinkeinonharjoittajan markkinointiin, jos markkinointitoimenpide on hänen kannaltaan sopimaton. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa sisältää yleislausekkeen, jonka mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Yleislausekkeen sisältö määräytyy pitkälti oikeuskäytännön pohjalta. Etenkin markkinatuomioistuimen ratkaisuilla on yleislausekkeen tulkinnassa keskeinen asema. Tulkinta-aineistoa saadaan myös lain esitöistä, mainonnan kansainvälisistä perussäännöistä ja Kansainvälisen kauppakamarin hyväksymistä perussäännöistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.