Mitä riskit ovat?

Riskillä tarkoitetaan mahdollisuutta vahingon tapahtumiseen. Yleisesti tiedetään, että liiketoiminta sisältää hyvin paljon riskejä. Yrityksen toimintaympäristössä tai viitekehikossa saattaa tapahtua ennalta arvaamattomia muutoksia, jotka voivat johtaa valtaviin tappioihin. On välttämätöntä tunnistaa, ennakoida ja varautua näihin riskitekijöihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.