Mitä tarkoitetaan sähköisellä kaupankäynnillä?

Sähköinen kaupankäynti on tietoverkoissa tai niiden avulla tapahtuvaa elektronista, kaupallista transaktiotoimintaa. Elektroninen kauppa voidaan erään jaottelun mukaan jakaa kahteen päätyyppiin: epäsuoraan ja suoraan elektroniseen kaupankäyntiin. Ensin mainitulla tarkoitetaan tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaa tavaroiden kauppaa, jossa myynti ja markkinointi tapahtuvat verkon välityksellä, mutta itse tuotteiden jakelu tapahtuu perinteisin menetelmin esimerkiksi postin välityksellä. Suorassa sähköisessä kaupassa taas koko myynti- ja kauppatapahtuma toteutuu verkon välityksellä ja verkossa, ilman edellä mainittuja jakelukanavia. Enemmän ongelmia aiheuttaa yleensä suora sähköinen kaupankäynti, jonka ongelmana voidaan nähdä lainsäädännön jälkeen jääminen.

Nopeaa apua lakiasioihin.