Mitä yrityksen riskienhallinta tarkoittaa?

Liike-elämän kehittyminen luo yrityksille uudenlaisia toimintamalleja ja transaktioprosesseja. Samalla se asettaa yritykset uusien haasteiden eteen myös riskienhallinnan näkökulmasta. Riskienhallinnan avulla luodaan keinot, joilla osataan paremmin suojautua tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvia negatiivisia muutoksia kohtaan. Sillä tarkoitetaan siten kaikkea toimintaa, jolla yritys pyrkii minimoimaan toimintansa sisältämiä tai aiheuttamia riskejä sekä vähentämään niitä. Yrityksen pyrkimyksenä tulee olla toimintansa positiivisten tapahtumien maksimointi.

Nopeaa apua lakiasioihin.