Elinkeinonharjoittajan vastuu

Kuluttajan ostaessa asuinkiinteistön elinkeinonharjoittajalta, saa kuluttaja kaupalleen paremman suojan kuin yksityishenkilöltä ostaessaan. Elinkeinonharjoittajan vastuu on yksityishenkilöä ankarampaa. Siinä missä yksityishenkilö vapautuu vahingonkorvausvastuustaan kiinteistön virheen vuoksi, jos hän osoittaa toimineensa huolellisesti, on elinkeinonharjoittaja velvollinen kuluttajakaupoissa korvaamaan sopimusrikkomuksestaan johtuvat mahdolliset korjauskustannukset ja muut tarpeelliset kustannukset, vaikka hän osoittaisi toimineensa huolellisesti. Myyjä on velvollinen korvaamaan kyseiset kustannukset myös siinä tapauksessa, että kyseessä olisi salainen virhe.Kuluttajakaupoissa myös ostajan vahingonkorvausvelvollisuutta voidaan sovitella. Ostajan voi lähtökohtaisesti joutua maksamaan vahingonkorvausta silloin, jos kauppahinnan maksu viivästyy. Tätä voidaan kuitenkin siis sovitella, jos maksun viivästyminen on johtunut kuluttajan maksuvaikeuksista, joihin ostaja on joutunut esimerkiksi sairauden tai työttömyyden vuoksi pääasiallisesti omatta syyttään.

Nopeaa apua lakiasioihin.