Esisopimuksen tarkoitus

Esisopimuksella tarkoitetaan sopimusta kiinteistön kaupasta. Sopimuksella sovitaan etukäteen kaupan ehdoista. Sopimus on näin ollen alustava, eikä se saa ns. julkivarmistusta, jos kaikkia määrämuotoja ei noudateta. Esisopimus vaatii myös kaupan vahvistajan allekirjoituksen. Esisopimuksessa siis kaksi henkilöä sopivat tekevänsä kiinteistökaupan tietystä kohteesta tietyillä ehdoilla. Esisopimus on tehtävä samoja määrämuotoja noudattaen kuin varsinainen kauppakirja. Jos näin ei tehdä, ei esisopimus sido sen osapuolta kaupan tekemiseen. Esisopimus on tehtävä kirjallisesti ja kaupan osapuolten on allekirjoitettava se. Julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava esisopimus sen allekirjoittajien läsnä ollessa.Esisopimuksessa on mainittava päivä, jolloin kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä, sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Jos esisopimuksessa ei sovita kauppojen tekemisen takarajaa, se on voimassa viisi (5) vuotta. Kauppahinta ja mahdollinen muu vastike voidaan jättää myöhemmin sovittaviksi. Esisopimuksessa on kuitenkin mainittava ne perusteet, joiden mukaisesti kauppahinta määräytyy.Esisopimuksen osapuolella on oikeus vaatia toista osapuolta tekemään kiinteistön kaupan esisopimuksessa sovituilla ehdoilla. Mikäli esisopimusta ei ole tehty muotomääräysten mukaisesti, tätä oikeutta ei ole. Esisopimuksen osapuolella on tässä tilanteessa myös oikeus saada kaupasta vetäytyvältä osapuolelta korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.