Kiinteistön kauppakirja on määrämuotoinen asiakirja. Kauppakirjan on oltava maakaaressa säädetyn mukainen. Kiinteistönkauppa ei ole sitova, ellei sitä tehdä oikeassa muodossa.Kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä kauppahinta tai muu vastike.Kiinteistön kauppakirjan tulee olla kirjallinen ja osapuolten on allekirjoitettava se. Vaihtoehtoisesti kauppakirjan voi allekirjoittaa myös kaupan osapuolen valtuuttama asiamies. Valtuutus kiinteistönkaupan tekemiseen on sekin kuitenkin tehtävä kirjallisesti. Kaupanvahvistajan on vielä vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa läsnä.Kauppakirjassa on syytä yksilöidä osapuolet esimerkiksi nimillä ja henkilötunnuksilla, kaupan kohde osoitteella, tilan nimellä ja kiinteistötunnuksella sekä vastike euromääräisenä. Mikäli vastike on muuta kuin rahaa, yksilöidään vastikkeena annettava esine tai esim. oikeus siinä määrin tarkasti, ettei sekaannuksen vaaraa ole.

Nopeaa apua lakiasioihin.