Onko kiinteistöjen vaihtaminen kauppa?

Kiinteistöjen vaihtamisen voi käsittää kahtena kiinteistön kauppana. Nämä kaksi kauppaa tehdään samojen osapuolten välillä samanaikaisesti. Molemmat ostavat toisiltaan kiinteistön ja antavat vastikkeena euromääräisen kauppahinnan sijasta omistamansa kiinteistön. Tämän seurauksena molemmat myös myyvät toisilleen kiinteistöt. Tästä johtuu, että kiinteistön kaupan normaalit säännöt tulevat sovellettavaksi vaihdon molempiin osapuoliin. Näin molemmilla on samat oikeudet ja velvollisuudet sekä ostajina että myyjinä kuin normaalissa kiinteistönkaupassa. Toisin sanoen osapuolilla on samanlainen velvollisuus antaa oikeat tiedot omasta kiinteistöstään sekä vastuu kiinteistön salaisistakin virheistä samalla tavalla kuten normaalissa kiinteistönkaupassa. Niin ikään molemmilla osapuolilla on oikeus reklamoida vaihdossa saamansa kiinteistön virheistä toista osapuolta.Kun kiinteistöjä vaihdetaan, tapahtuu siis kaksi luovutusta. Kummankin luovutuksensaajan on maksettava varainsiirtovero saamastaan kiinteistöstä ja haettava saannolleen lainhuuto.

Nopeaa apua lakiasioihin.