Vahingonkorvaus kiinteistökaupassa

Jos kiinteistökauppaa rasittaa virhe, ostajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvaus voi olla muiden vaatimusten kanssa rinnakkainen, eli ostaja voi vaatia esim. hinnanalennusta ja vahingonkorvausta taikka kaupan purkua ja vahingonkorvausta yhtä aikaa. Vahingonkorvauksen edellytyksenä on aina huolimattomuus. Jos ostaja siis vaatii vahingonkorvausta myyjältä, on ostajan osoitettava huolimattomuus myyjän toiminnassa. Vastaavasti myyjä vapautuu vahingonkorvausvastuusta, jos hän kykenee osoittamaan, ettei virhe johdu hänen huolimattomuudestaan. Todistustaakka tässä asiassa on lähtökohtaisesti myyjällä.Vahingonkorvaus eroaa siis hinnanalennuksesta ensinkin siinä, että hinnanalennuksen saaminen ei edellytä tuottamusta myyjän puolelta mutta vahingonkorvaus edellyttää. Vaikka myyjä siis osoittaa toimineensa huolellisesti, ostajalla voi silti olla oikeus hinnanalennukseen, mutta tässä tapauksessa ei vahingonkorvaukseen. Toiseksi vahingonkorvauksessa korvaus suoritetaan aina ns. täyden korvauksen periaatteella, kun hinnanalennus on aina kohtuullinen korvaus virheestä.Vahingonkorvauksena korvattaviksi tulevat esimerkiksi kaupanteosta, sopimusrikkomuksen selvittämisestä, virheen korjaamisesta ja asiantuntija-avun käytöstä aiheutuneet kustannukset.Vahingonkorvaustakin voidaan sovitella. Sovittelun edellytyksenä on, että vahingonkorvaus olisi kohtuuton ottaen huomioon esimerkiksi sopimusrikkomuksen syy ja vahingon aiheuttajan mahdollisuus ehkäistä vahinko.

Nopeaa apua lakiasioihin.