Kiinteistökaupan virhe

Jos ostajat epäilevät, että ostamassaan kiinteistössä on virhe, voivat he vedota vaatimuksiensa perusteena maakaaren 2 luvun 17 §:n 1, 2, 3, 4 ja 5 kohdan mukaisiin virheisiin. Jos myyjä on toiminut kiinteistönkauppaa tehtäessä vilpittömässä mielessä ja on antanut ostajille tiedoksi kaikki hänen tiedossaan olleet seikat, ei edellä mainituista tule kysymykseen kuin korkeintaan 5. kohta eli salainen virhe. Maakaaren 2:17 §:n 5 kohdan mukaan salainen virhe on olemassa, jos kiinteistö poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Maakaaren 2 luvun 22 §:n 1 momentin mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota kuitenkaan seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kiinteistökaupan tekemistä. Ostajalla ei ole ilman erityistä syytä ulottaa tarkastusta seikkoihin joiden selvittäminen edellyttäisi teknisiä tai tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Nopeaa apua lakiasioihin.