Asunto-osakkeeseen kuuluvasta tarpeistosta säädellään asuntokauppalaissa. Lain mukaan asunnon tavanomaiseen tarpeistoon luetaan kuuluvaksi laitteet ja muut esineet, jotka ovat asunnossa sitä ostajalle esiteltäessä. Tällöin tarpeisto sisältyy kauppaan, jollei toisin sovita. Asunto-osakkeen kaupassa ikuisuuskysymys on, mitkä irtaimiston luonteiset esineet katsotaan sisältyvän kauppaan. Pääsääntönä on, että tarpeisto seuraa kaupassa, jos muuta ei ole sovittu. Toisin sanoen tavanomainen asunnon tarpeisto kuuluu aina kauppaan. Mikäli kauppaan halutaan sisällyttää myös irtaimistoa, on se erikseen kauppaa tehtäessä sovittava, sillä irtaimistoa ei lueta osaksi tarpeistoa.

Mitkä esineet kuuluvat asunnon tarpeistoon ?

Käytetyn asunnon kohdalla asunnon kauppaan katsotaan kuuluviksi sellaiset asunnon tavanomaiseen tarpeistoon luettavat laitteet ja muut esineet, jotka olivat asunnossa silloin, kun asuntoa esiteltiin.  Tarpeistoa koskien on myös mahdollista sopia toisin. Asunnon tavanomaiseen tarpeistoon eli varustukseen sisältyvät yleisesti ottaen esimerkiksi jääkaappi, pakastekaappi, sähköliesi, astianpesukone ja muut vastaavat esineet silloin, kun ne ovat olleet asunnossa jo sitä esiteltäessä. Poikkeuksia kuitenkin saattaa esiintyä.

Jos asunnossa ei edellä mainittuja tai muita vastaavia esineitä ole alun perin ollut, eivät ne siten kauppaan myöskään kuulu. Yleisesti ottaen on katsottu, että muut asuntoirtaimistoon sisältyvät esineet, kuten televisio, ei voida katsoa kuuluvan asunnon tavanomaiseen tarpeistoon.

Epäselvät tilanteet

Väistämättömästi syntyy tilanteita, joissa joidenkin esineiden kohdalla on epäselvyyttä siitä, kuuluvatko ne kauppaan vai eivät. Näin on mahdollista käydä esimerkiksi pyykinpesu- tai astianpesukoneen kohdalla. Tästä johtuen, olisi tarpeellista listata kauppakirjaan tai sen liitteeseen ne esineet, jotka saattavat aiheuttaa epäselvyyttä toiselle osapuolelle tarpeiston osalta asunnon kauppaa tehtäessä. Kuitenkin kauppoja tehtäessä olisi suotavaa käyttää myös maalaisjärkeä tarpeiston osalta ja kysyä jo asuntoa esiteltäessä mikäli epäselvyyksiä esineiden omistajuudesta syntyy.

Uuden asunnon tarpeisto

Uuden asunnon kaupassa tarpeisto on yleisesti ottaen määritelty kaupan kohteen esitteessä. Uutena myytävässä asunnossa ei yleensä ole ylimääräisiä tarpeistoesineitä. Tästä johtuen, ostajalla on uuden asunnon kaupassa oikeus olettaa asunnon vastaavan valmistusajankohdan tavanomaista laatu- ja varustelutasoa, vaikkei kaikista yksityiskohdista olisikaan erikseen sovittu.

Lue lisää myös kiinteistön tarpeistosta täältä tai ota yhteyttä asunto- ja kiinteistökauppaan erikoistuneisiin lakimiehiimme!

Nopeaa apua lakiasioihin.