Milloin kiinteistöön liittyvä tavara tai esine on irtaimistoa ja milloin kiinteistöön kuuluvaa tarpeistoa? Kiinteistön tarpeisto kuuluu pääsääntöisesti kauppaan tosin kuin irtaimisto, joka ei kuulu — ilman erillistä sopimusta. Ovatko tikapuut kiinteistön tarpeistoa? Entä ulkovalaisimet tai lipputanko?

Mitä kiinteistön tarpeistoon sisältyy

Tarpeiston käsitteen ymmärtäminen sekä sen määritteleminen on tärkeää tehtäessä kiinteistön kauppaa. On otettava huomioon, mitä kaikkea kiinteistön kaupan mukana seuraa ja mitkä osat myyjän on mahdollista viedä kiinteistöltä mennessään.

Puhuttaessa kiinteistön tai rakennuksen tarpeistosta, viitataan sillä kiinteistön tai rakennuksen käyttötarkoitusta pysyvästi palvelemaan tarkoitettuihin esineisiin, joita ei välttämättä ole liitetty kaupan kohteeseen. Tarpeistoesineellä on kuitenkin kiinteistöön tai rakennukseen nähden selkeä paikallinen ja taloudellinen yhteys. Kiinteistön ainesosista ja tarpeistosta säädellään Maakaaressa.

Kiinteistön ainesosien ja tarpeiston määrittämiseksi olisi sopivaa kiinteistön kauppaa tehtäessä kirjata liitteeksi kiinteistön omistajan ilmoitus siitä, että hänen omistamansa tai myöhemmin saamansa elinkeinotoiminnassa käytettävä, kiinteistöllä pysyvästi sijaitseva kone tai laite, joka on ilmoituksessa yksilöity taikka lajiltaan tai muutoin ominaisuuksiltaan määritelty, joko ei kuulu tai kuuluu kiinteistöön. Tällöin on mahdollista kirjattaessa eritellä, että tarpeisto tai aineisto ei kuulu kiinteistöön, vaikka se olisi muutoin katsottavaksi kiinteistön aineosaksi tai tarpeistoksi. Tai vaihtoehtoisesti niiden kuuluvan kiinteistöön, vaikka sitä ei muutoin voitaisi katsoa kuuluvan kiinteistön ainesosaksi tai tarpeistoksi.

Tyypilliset kiinteistön tarpeistoesineet

Tyypillisinä kiinteistön tarpeistoesineinä mainitaan usein kiinteistön käyttöön tarkoitetut polttopuut. Halkopinot seuraavat kiinteistökaupan mukana myös ilman eri sopimusta. Jos kiinteistöllä on kuitenkin poikkeuksellisen paljon halkoja myyntitarkoituksessa, ei sellaisia voida pitää tarpeistona sen tarkoituksenmukaisuudessa. Ne eivät tällöin ole kiinteistön käyttöön tarkoitettuja.

Myös kiinteistöä koskevat asiakirjat, kuten esimeriksi panttikirjat ja maanvuokrasopimukset ovat osa kiinteistön tarpeistoa. Rakennuksen tarpeistoesineinä voidaan mainita muun muassa avaimet ja tikapuut. Tikapuista on mahdollista ajatella sääntönä, että tikapuut kuuluvat kiinteistöön sikäli ne on ruuvattu kiinteästi seinään tai katolle kiinni. Irtonaisena räystästä vasten nojaavat tikapuut ovat omistajansa irtaimistoa.

Asuinrakennukseen katsotaan lisäksi tyypillisesti kuuluvan joko tarpeistona kiinteät kodinkoneet, kuten jääkaappi, pakastin, astianpesukone ja liesi. Valaisimista kiinteät valaisimet kuuluvat rakennukseen tarpeistona, mutta helposti irrotettavat niin sanotut ”roikkuvat mallit” ovat omistajalleen kuuluvaa irtaimistoa.

 

Lue lisää asunto-osakkeeseen kuuluvasta tarpeistosta.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.