Hallintaoikeuden peruuttaminen on hallintaoikeuden haltijan vapaasti tehtävä oikeustoimi. Hallintaoikeuden peruuttaminen voi vaikuttaa myös verotukseen.

Hallintaoikeuden peruuttaminen

Kiinteistön hallintaoikeus on lähtökohtaisesti sen omistajalla. Hallintaoikeus oikeutena sisältyy siis omistusoikeuteen. Hallinta on omistajan keskeinen oikeus. Hallintaoikeudella on myös itsenäistä arvoa ja hallintaoikeus on erillisenäkin oikeutena kaupattavissa oleva oikeus. Hallintaoikeus voidaan luovuttaa vastikkeetta tai vastiketta vastaan. Yleisin hallintaoikeuden vastikkeellinen muoto lienee vuokraoikeus.

Kiinteistönkaupassa tai muussa saannossa, kuten perintösaannossa tai lahjoituksessa tai vaihdossa hallintaoikeuden siirtyminen voidaan eriyttää omistusoikeuden siirtymisestä. Siis vaikka omistusoikeus siirtyisi yhdelle henkilölle, voi hallintaoikeus jäädä entiselle omistajalle taikka siirtyä kokonaan kolmannelle henkilölle. Tällöin aina hallintaoikeuden olemassaolo rasittaa omistusoikeuden saajaa, jos hallintaoikeus ei siirrykään omistajalle vaan toiselle henkilölle.

Kun hallintaoikeus rasittaa omistusoikeutta, on omistusoikeuden arvo pienempi kuin mitä se olisi ilman omaisuutta rasittavaa toisen henkilön hallintaoikeutta. Esimerkiksi perintösaannossa, jos henkilö on testamentilla perustanut kiinteistöön hallintaoikeuden kolmannelle osapuolelle, eli muulle kuin kiinteistön omistusoikeuden saajalle, arvostetaan tämän kiinteistön arvo saajalleen pienemmäksi kuin mitä se olisi ilman sitä rasittavaa hallintaoikeutta. Kiinteistön arvosta tehdään niin kutsuttu hallintaoikeusvähennys. Hallintaoikeusvähennyksen suuruus riippuu hallintaoikeuden laajuudesta, kestosta ja hallintaoikeuden saajan iästä.

Hallintaoikeuden haltija voi peruuttaa hallintaoikeutensa myöhemmin. Hänen ei ole pakko pitää hallinnassaan sitä omaisuutta, johon hänellä olisi oikeus. Hallintaoikeus voi tuoda mukanaan myös joitakin velvollisuuksia. Jos hallintaoikeus on aikanaan vaikuttanut perintö- tai lahjaverotuksen määrään, hallintaoikeuden peruuttaminen aiheuttaa uuden veroseuraamuksen. Hallintaoikeuden peruuttaminen katsotaan silloin lahjaksi, joka kohdistuu omistajan hyväksi. Silloin kyseeseen voi tulla lahjavero.

Nopeaa apua lakiasioihin.