Mitä tarkoittaa hallintaoikeuden pidättäminen kiinteistönkaupassa? Se tarkoittaa sitä, että vaikka ostajalle siirtyy omistusoikeus kiinteistöön, hallintaoikeus säilyy myyjällä.

Hallintaoikeuden pidättäminen

Hallintaoikeus on erotettavissa omistusoikeudesta erilliseksi oikeudeksi ja lisäksie se on määriteltävissä siten, että siitä voidaan tehdä omistusoikeudesta erillisiä. Hallintaoikeus voidaan luovuttaa vastikkeetta tai vastiketta vastaan. Yleisin hallintaoikeuden vastikkeellinen muoto lienee vuokraoikeus.

Hallintaoikeuden siirtyminen toteutetaan yleensä kiinteistönkaupassa siten, että omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle kaupan teon hetkellä saman aikaisesti. Yleensä tämä on myös ostajan edellytys; hänen on saata hallintaoikeus kiinteistöön. Jos omistus- ja hallintaoikeus eivät siirry kauppakirjan allekirjoituksin, voi omistus- ja hallintaoikeus kiinteistöön siirtyä ostajalle esim. sen jälkeen, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Yhtäkaikki, omistus ja hallinta siirtyvät yleensä yhtäaikaa.

Huolimatta edellisestä, kiinteistön kaupassa voidaan myös pidättää hallintaoikeus myyjällä vielä senkin jälkeen, kun omistusoikeus on siirretty ostajalle. Luonnollinen tilanne tehdä tällainen järjestely on perheen sisäisissä kaupoissa, missä esimerkiksi ”kotitila” myydään seuraavalle sukupolvelle. Tällöin voidaan käyttää ehtoa, jonka mukaan myyjälle jää tilaan vielä elinikäinen tai joksikin määräajaksi sovittu hallintaoikeus. Puhutaan siis niin sanotusta syytingistä. Hallintaoikeus voidaan pidättää yksin myyjällä tai se voidaan sopia sekä ostajan että myyjän yhteiseksi siten, että sekä ostaja että myyjä voivat hallita kiinteistöä.

Nopeaa apua lakiasioihin.