Hallintaoikeus kiinteistöön siirtyy yleensä kiinteistön kaupassa omistusoikeuden yhteydessä. Hallintaoikeus voidaan kuitenkin siirtää myös erillään omistusoikeudesta.

Hallintaoikeus kiinteistöön

Kiinteistön hallintaoikeus on lähtökohtaisesti sen omistajalla. Hallintaoikeus oikeutena sisältyy siis omistusoikeuteen. Hallinta on omistajan keskeinen oikeus. Hallintaoikeudella on arvoa ja senkin vuoksi hallintaoikeus on erillisenäkin oikeutena kaupattavissa oleva oikeus. Toisaalta hallintaoikeus on erotettavissa ja määriteltävissä siten, että siitä voidaan sopia. Hallintaoikeus voidaan luovuttaa vastikkeetta tai vastiketta vastaan. Yleisin hallintaoikeuden vastikkeellinen muoto lienee vuokraoikeus.

Hallintaoikeuden siirtäminen toteutetaan yleensä kauppakirjassa siten, että omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle kaupan teon hetkellä  / kauppakirjan allekirjotuksin. Toinen yleinen muoto kiinteistön kauppaa tehtäessä on se, että omistus- ja hallintaoikeus kiinteistöön siirtyy ostajalle sen jälkeen, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Toisaalta kiinteistön kaupassa voidaan myös pidättää hallintaoikeus myyjällä vielä senkin jälkeen, kun omistusoikeus on siirretty. Luonnollinen tilanne tehdä tällainen järjestely on perheen sisäisissä kaupoissa, missä esimerkiksi ”kotitila” myydään seuraavalle sukupolvelle sellaisin ehdoin, että myyjälle jää tilaan vielä elinikäinen tai joksikin määräajaksi sovittu hallintaoikeus. Puhutaan siis niin sanotusta syytingistä. Hallintaoikeus voidaan pidättää yksin myyjällä tai se voidaan sopia sekä ostajan että myyjän yhteiseksi siten, että sekä ostaja että myyjä voivat hallita kiinteistöä.

Toisaalta hallintaoikeus voidaan siirtää ostajalle tiettyä korvausta vastaan heti kaupan teon hetkellä, vaikka omistusoikeuden siirtyminen olisi riippuvainen myöhemmästä ajankohdasta esimerkiksi kauppahinnan loppuun maksamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.