Kiinteistön hallintaoikeuden haltijan oikeus korvauksiin kiinteistön omistajalta perustuu niihin kustannuksiin, joita hän on kiinteistön hyväksi laittanut.

Haltijan oikeus korvauksiin

Kiinteistöön pannut kustannukset luokitellaan tarpeellisiin, hyödyllisiin ja ylimääräisiin kustannuksiin. Kuhunkin sovelletaan eri sääntöjä siltä osin, onko haltija oikeutettu korvauksiin kustannuksista.

Tarpeelliset kustannukset

Tarpeelliset kustannukset korvataan haltijalle kokonaan. Maakaaren mukaan esimerkiksi kiinteistön ostaja on oikeutettu saamaan saannonmoitekanteen voittajalta kohtuullisen korvauksen kiinteistön hoidosta aiheutuneista tarpeellisista kustannuksista. Tarpeellisiksi määritellään sellaiset kustannukset, jotka ovat välttämättömiä kiinteistön tarkoituksenmukaiseksi käyttämiseksi sekä kiinteistön säilyttämiseksi.

Hyödylliset kustannukset

Hyödylliseksi luokitellaan sellaiset kiinteistön hyväksi laitetut kustannukset, jotka parantavat esinettä jossakin suhteessa. Kysymys näiden kustannusten korvaamisesta tulee esille ennenkaikkea sellaisissa tapauksissa, joissa kiinteistö on joutunut pois sen oikealta omistajalta ja kiinteistöä hallinnut henkilö on laittanut kiinteistöön tällaisia hyödyllisiä kustannuksia. Hyödyllisistä kustannuksitsa haltija on oikeutettu saamaan korvauksen, jos hän on ollut vilpittömässä mielessä ja jos kiinteistöön pannut kustannukset ovat lisänneet kiinteistön arvoa. Pelkkään käyttöoikeussopimukseen kuten vuokrasopimukseen perustuva kiinteistön hallinta ei oikeuta korvaukseen hyödyllisistä kustannuksista, vaan hallinnan tulee perustua saantoon.

Ylimääräiset kustannukset

Ylimääräisiksi katsotaan kustannukset, jotka palvelevat vain haltijan omaa tarvetta. Tällaisten korvaamiseen ei omistajalla ole velvollisuutta.

 

Kustannuksia korvattaessa niiden määrästä vähennetään haltijan saama hyöty. Korvausta ei makseta enempää kuin omistaja on saanut siitä hyötyä.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.