Harkintavalta on se ”liikkumavara”, joka viranomaisella, oli se sitten virkamies tai viranhaltija on käytössään päätöksiä tehdessään. Viranomaisella tarkoitetaan tässä siis virkakunnassa olevien luonnollisten henkilöiden (ihmisten) päätöksentekoa. Virasto tai laitos tekee harvemmin päätöksiä.

Harkintavalta = valta?

Harkintavalta on tarpeen erilaisten tilanteiden, asiakkaiden ja tarpeiden huomioimiseksi. Harkintavaltaa rajoittavat sisällölliset esim. yksittäisen lain käyttöä ohjaavat periaatteet ja yleiset oikeusperiaatteet.

Useinkaan viranomaisen päätöstä ei voida yksiselitteisesti perustaa lakiin. Oikeuskieli on täsmällistä, mutta samalla tulkintaa vaativaa. Lakikieli on usein aukollista ja monimulkintaista, jotta se sopeutuisi mahdollisimman hyvin ennalta määrittelemättömiin tosielämän tilanteisiin. Viranomaisen ratkaisun oltava lain tarkoituksen mukainen.

Esim. rikoslainsäädännön käyttöä ohjaa rikos- ja prosessuaalinen taannehtivan lainkäytön kiellon perusperiaate. Esimerkkiperiaate tarkoittaa, ettei 20.12.016 tehtyyn rikolliseen tekoon voida soveltaa lakia, joka tulee voimaan 1.1.2017. Harkintavallan väärinkäyttö voi olla laillisuuskysymys.

Useimmin se on kuitenkin tarkoituksenmukaisuuskysymys. Useimmiten harkinnanvaraisuus oon kirjattu lain sisälle suhtellisilla ilmaisuilla esim. ”kohtuullinen”, ”tarpeellinen” jne.

Harkintavallan ylittäminen voi harvoissa ja räikeimmissä tapauksissa olla rikos.


Lue lisää hyvän hallinnon periaatteista ja laillisuusperiaatteesta rikosoikeudessa.


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.