Käsiraha turvaa ensisijaista osto-oikeutta. Kiinteistö voidaan myydä yksityisesti suoraan ostajalle. Kauppa on kuitenkin lain mukaisesti vahvistettava ja saannolle on haettava lainhuuto. On kuitenkin varsin tavallista, että kiinteistön myyjä uskoo myynnin kiinteistönvälittäjän tehtäväksi erillisellä sopimuksella.

Käsirahaksi saatetaan nimittää varausmaksua, jossa joku on asuntoja ennakkomarkkinoitaessa varannut asunnon ja maksanut varauksensa vakuudeksi myyjälle sovitun rahasumman. Varsinainen käsiraha annetaan kuitenkin ostotarjouksen vakuudeksi. Se on kuin lupaus siitä, että käsirahan maksaja tulee kohteen ostamaan. Käsirahan maksamalla ostajaehdokas varmistaa, että hänellä on välityksen kohteeseen ensisijainen osto-oikeus. Käsirahan suuruus on ennalta sovittavissa. Yleensä käsirahan suuruus on neljä (4) prosenttia koko kauppasummasta, mutta sitä ei ole pakko käyttää. Käsiraha voidaan maksaa myös esisopimuksen tekemisen yhteydessä

Vakiokorvaus -nimitystä käytetään maksettavasta korvauksesta tilanteessa, jossa joku on tehnyt ostotarjouksen asunnosta ja ostotarjouksensa vakuudeksi sitoutunut ennalta määrätyn korvauksen suorittamiseen sen varalta, että hän vetäytyy kaupasta.

Käsiraha – oikeutus usein välityssopimuksessa

Välityssopimuksessa voidaan sopia, että välityksen kohteesta ostotarjouksen tehneeltä vastaanotetaan käsiraha. Käsirahan vastaanottaa kiinteistönvälittäjä myyjän lukuun. Välittäjä ei saa ottaa toista tarjousta vastaan tai pyytää uutta käsirahaa ennenkuin edellinen on palautettu. Tästä kiellosta ei voida poiketa sopimuksin.

Välitysliikkeen on palautettava käsiraha viipymättä tarjouksen tekijälle, jos tarjoukseen otetut ehdot eivät toteudu tai jos myyjä ei hyväksy tarjousta. Jos kauppaa ei muuten synny myyjästä johtuvasta syystä, käsiraha on niin ikään palautettava. Jos kauppaa ei synny ostotarjouksen tekijästä johtuvasta syystä, käsiraha jää yleensä toimeksiantajalle. Usein osto voi jäädä syntymättä ostajasta johtuvasta syystä sen vuoksi, ettei tämä saa riittävästi lainaa tai takaajia. Käsirahasta enintään puolet saa tällaisessa tapauksessa kuulua välitysliikkeelle.

Vuokraoikeuden välityssopimuksissa voidaan sopia varausmaksusta, johon pätee samat säännöt kuin käsirahaan. Varausmaksun maksanut varaa oikeuden tehdä vuokrasopimus tai muu välitettävänä oleva käyttöoikeutta koskeva sopimus.


Lue lisää välityssopimuksesta.

Lähde §: maakaari


Suomen Juristit Oy
30.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.