Kiinteistökaupan asiakirjat ovat kiinteistörekisterin otteet eli lainhuutotodistus ja rasitustodistus sekä kauppakirja ja muut tarvittavat kuten karttaote.

Kiinteistökaupan asiakirjat

Kiinteistökaupan asiakirjat voivat hieman vaihdella tapauksesta riippuen, mutta aina pitää olla vähintäänkin lainhuutotodistus ja rasitustodistus sekä kiinteistön kauppakirja.

Lainhuuto- ja rasitustodistus

Lainhuutotodistus kertoo ostajalle kiinteistön omistajatiedot. Kiinteistön omistusoikeus vahvistetaan lainhuudolla.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on julkinen perusrekisteri, jota ylläpitää maanmittauslaitos ja joka sisältää:

  • kiinteistön omistajatiedot (lainhuudot)
  • kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset
  • erityiset oikeudet

Rasitustodistus kertoo sen, mitä rasitteita kiinteistöön kohdistuu. Siitä käy ilmi, onko kiinteistö kiinnitetty, mistä summasta se on kiinnitetty ja kuka on panttikirjojen haltija. Lisäksi siitä käy ilmi esim. vuokraoikeudet ja hallinnanjakosopimukset, joita kiinteistöön kohdistuu.

Kiinteistön kauppakirja

Kiinteistön kauppakirja on laadittava kirjallisena ja se on kaupanvahvistajan vahvistettava.

Kauppakirjasta on käytävä ilmi vähintään:

1) luovutustarkoitus;

2) luovutettava kiinteistö;

3) myyjä ja ostaja;

4) kauppahinta ja muu vastike.

Lisäksi kauppakirjassa on paljon muitakin asioita, joista on hyvä olla kauppakirjassa mainittu. Lataa kiinteistön kauppakirja tästä linkistä.

Muut asiakirjat

Kiinteistön kaupan tausta-aineistona voidaan tutustua esim. voimassaolevaan kaavaan ja niihin sopimuksiin (rasitteet), jotka kiinteistöön kohdistuu (hallinnanjakosopimus ym.). Jos kiinteistöstä myydään määräala, pitää kauppakirjan liitteeksi ottaa karttaote, johon on merkitty erotettava määräala. Jos kiinteistöllä sijaitsee rakennuksia, voidaan kauppakirjaan oheistaa tai ennen kaupan tekoa tutustua rakennusta koskeviin dokumentteihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.