Kiinteistökaupan esisopimuksen purkaminen johtaa korvaukseen toiselle osapuolelle, ellei esisopimuksessa ole sellaista ehtoa, joka oikeuttaa purkamiseen.

Kiinteistökaupan esisopimuksen purkaminen

Kaupoista sovittu kirjallisesti esisopimuksella

Osapuolella on oikeus voimassaollessa viimekädessä käräjäoikeudessa nostettavalla kanteella vaatia toista osapuolta tekemään kiinteistön kauppa esisopimuksessa sovituilla ehdoilla. Osapuolella on lisäksi oikeus saada korvaus esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta. Jos kiinteistö on vastoin esisopimusta luovutettu jollekin muulle, esisopimuksessa tarkoitetulla ostajalla on oikeus saada korvaus vahingostaan myyjältä.

Kaupoista sovittu ilman kirjallista esisopimusta

Jos osapuolet ovat sopineet tekevänsä kiinteistön kaupan, mutta esisopimusta ei ole tehty siten, kuin maakaari edellyttää (kirjallinen ja vahvistettu), kaupan tekemisestä kieltäytyneen osapuolen on korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta ja muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Jos käsirahaa on annettu, osapuolen on palautettava siitä osa, joka ylittää edellä mainitut kustannukset.

Purkava ehto esisopimuksessa

Esisopimus voidaan tehdä myös ehdollisena. Jos esisopimuksessa on käytetty purkavaa ehtoa ja ehto täyttyy, voidaan silloin esisopimus purkaa ilman seurauksia.

Nopeaa apua lakiasioihin.