Kiinteistökaupan jälkeen ostajan on haettava saannolleen lainhuutoa. Myyjän ja ostajan on lisäksi  maksettava kaupasta mahdollisesti menevät verot.

Kiinteistökaupan jälkeen

Kauppakirjan mukaiset suoritukset

Kun kiinteistön kauppakirja on allekirjoitettu, pitää osapuolten tehdä kauppakirjan mukaiset heille kuuluvat velvollisuudet. Myyjän on varmistettava se, että ostaja voi saada kiinteistön hallinnan sinä ajankohtana, josta kauppakirjassa on sovittu. Lisäksi on huolehdittava esim. liittymäsopimusten siirrosta ostajalle, jos kauppakirjassa on siitä mainittu. Ostajan on suoritettava kauppahinta sovitusti ja niin edelleen.

Lainhuudon hakeminen

Kun kiinteistö vaihtaa omistajaa, on uuden omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa. Lainhuutoa haetaan tekemällä lainhuutohakemus maanmittaustoimistoon kuuden (6) kuukauden kuluessa kiinteistön saannosta. Lainhuutohakemuksen tekeminen on siis ostajan velvollisuus. Lainhuuto merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tämän jälkeen omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta.

Lainhuutoa on haettava myös kiinteistön määräalan ja määräosan saannolle. Omistus voi siirtyä esimerkiksi kaupalla, lahjalla, osituksella tai perintönä ja lainhuutoa on haettava jokaisessa tapauksessa.

Lainhuutoa on haettava 6 kk kuluessa kauppasopimuksen tekemisestä. Määräaika lasketaan sopimuksen, esimerkiksi kauppakirjan, allekirjoittamisesta. Tämän ajan ylittäminen korottaa varainsiirtoveroa jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Vero voi korottua enintään kaksinkertaiseksi.

Verojen maksaminen

Ostajan on maksettava mahdollinen varainsiirtovero ja myyjän mahdollinen luovutusvoittovero. Nämä ovat oma-aloitteisesti maksettavia veroja.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.