Kiinteistökaupassa käytetään toisinaan käsirahaa. Käsirahan tarkoituksena on turvata kaupan toteutumista. Ostaja siis maksaa myyjälle ennakkoon tietyn osuuden kauppahinnasta. Kiinteistökaupan käsiraha asetetaan ostotarjouksen vakuudeksi. Käsirahan suuruus on yleensä neljä (4) prosenttia koko kauppasummasta, mutta sitä ei ole pakko käyttää. Käsiraha voidaan maksaa tarjouksen tekemisen yhteydessä tai esisopimuksen tekemisen yhteydessä.

Käsiraha esisopimuksen yhteydessä

Kiinteistön kaupan esisopimus velvoittaa osapuolia tekemään lopullisen kaupan. Esisopimuksessa voidaan sopia siitä, että kaupan vakuudeksi asetetaan käsiraha, joka menetetään kokonaan, jos ostaja vetäytyy kaupasta. Jos myyjä taas vetäytyy kaupasta, voidaan sille asettaa velvollisuudeksi palauttaa käsiraha ja maksaa sen suuruinen sopimussakko.

Jos siis kiinteistön kaupasta on tehty esisopimus, jossa on sovittu käsirahan maksamisesta ja menettämisestä, voi ostaja kaupasta vetäytyessään menettää koko käsirahan. Ellei esisopimusta ole tehty, ei käsirahaa voida kokonaan menettää, ellei myyjälle aiheutuneet kaupan teon kustannukset ole käsirahan suuruiset tai sitä suuremmat.

Silloin kuin kiinteistökaupasta ei ole tehty kirjallista esisopimusta maakaaren säännöksiä noudattaen ja kaupan toinen osapuoli sittemmin kieltäytyy tekemästä kauppaa, on kieltäytyneen osapuolen korvattava toiselle osapuolelle ilmoittelusta, kiinteistöön tutustumisesta sekä muista kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet, kohtuulliset kustannukset. Mikäli ostaja on maksanut maksanut käsirahan myyjälle, on myyjän kuitenkin palautettava käsiraha niiltä osin, kuin käsiraha ylittää edellä mainittujen  kustannusten määrän. Silloin, kun myyjä on kaupasta vetäytyvä osapuoli, tulee hänen luonnollisesti palauttaa koko käsiraha ostajalle.


Lue lisää käsirahasta.

Lähde §: maakaari


Suomen Juristit Oy
15.4.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.